Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Co je pro nás důležité stare

Co je pro naši organizaci důležité

Přístup k sexualitě osob s mentálním postižením

Právo na sexuální život má každý člověk (projevům tělesných a sexuálních prožitků není v Domově Háj bráněno, neboť jsou považovány za nedílnou a přirozenou součást lidské existence). Všechny formy kontaktu jsou přípustné, pokud klientům nepůsobí psychickou ani fyzickou újmu a jsou založeny na souhlasu, dobrovolnosti a rovnocennosti. Tolerujeme partnerství bez rozdílu pohlaví. Nepodporujeme rodičovství. Klienti mají právo na informace o sexualitě v přiměřené a srozumitelné formě. Při tělesném, psychickém či sexuálním zneužití se klient může obrátit na klíčového pracovníka nebo kteréhokoliv jiného pracovníka v organizaci.

Prostě Normálně!

Jsme moc rádi, že se můžeme účastnit projektu organizace TUDY TAM s názvem Prostě normálně!

Jedná se o jedinečnou podporu našich pobytových služeb, a především týmů asistentů, kteří v nich pracují. Díky odbornému týmu auditorů, se tak na  službu domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovanou osobám s těžkým handicapem (mentálním i tělesným) můžeme podívat "jinýma" očima.

"Když už jste v něčem moc dlouho, ztrácíte pojem o tom, co je normální."

Gró účasti v projektu je v realizaci procesního auditu v pobytových službách komunitního typu a následných konzultacích s odborným týmem TUDY TAM.
Cílem celého snažení je zlepšení kvality života našich klientů!

Projektu se účastní také další tři transformované organizace (stejně jako my), které také prošly výběrovým řízením. Jedná se o Denní centrum Barevný svět,

Paprsek a Centrum sociálních služeb STOD.

tudytam-vzdelavani.cz

facebook.com

Stavba denního stacionáře a denních aktivit

Projekt je zaměřen na vybudování zázemí pro denní stacionáře a denní aktivity domova pro osoby se zdravotním postižením v Golčově Jeníkově, ve kterém tento typ služeb není dosud poskytován. Služby budou zaměřeny především na cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je především aktivizace klientů a v případě osob s mentálním a kombinovaným postižením i pracovně výchovná činností a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb, které ve městě Golčův Jeníkov nejsou dosud poskytovány žádným poskytovatelem. Vybudováním objektu pro ambulantní služby a denní aktivity pobytových služeb.

Individuální projekt VII.

Celý název projektu zní Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII. V rámci tohoto projektu je také zajištěno financování sociálně terapeutické dílny provozované Domovem Háj.

Cílem projektu je spolufinancování nákladů na základní činnosti sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter a jsou uživatelům sociálních služeb poskytovány v souladu s místními či regionálními potřebami. Poskytnutí a použití vyrovnávací platby se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VII schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0265/04/2022/ZK ze dne 14. 6. 2022.

Zahraniční stáže v Domově Háj

V květnu a září Domov Háj přivítal hned několik zahraničních návštěv. V pátek 6. 5. 2022 jsme přivítali delegaci z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny v čele s předsedou oblastní rady Vodymyrem Čubirkem. Společně s ním k nám přijel i hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a řada dalších hostů. I v náročné době ukrajinské krize je snahou obou regionů nezapomínat na normální život a běžné lidské priority. Ukrajinští hosté se zajímali především o transformaci a deinstitucionalizaci pobytových sociálních služeb a o způsob systémové podpory lidí s mentálním postižením formou komunitních služeb. Ačkoliv je nyní jejich základní snahou obnovit mír na celém území Ukrajiny, velmi si vážíme toho, že se i tak stále snaží pokračovat v humanizaci péče o lidi s postižením. Také odborná stáž ze Slovinska se 12. 5. 2022 přijela podívat, že i klienti s vysokou mírou podpory nemusejí žít v ústavní kolektivní budově, ale i pro ně má menší soukromější forma bydlení velký smysl. To potvrdila i bývalá ředitelka první transformované organizace v Kraji Vysočina - Domova bez zámku - Alena Brožková. Doufáme, že obě návštěvy byly spokojeny tak, jako my, a přejeme hodně úspěchů při transformačních procesech v jejich regionech.

Humanitární centrum Humpolec

Jednou z ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny, kterou zastřešuje Domov Háj, je objekt bývalého domova důchodců v Humpolci v Máchově ulici. Na začátku dubna se do něj začali stěhovat první obyvatelé.

V současné době už tato budova slouží jako dočasný domov více než stovce lidí. Snažíme se, aby tito nedobrovolní nájemníci měli vše nutné, co pro běžný život každý potřebuje: střechu nad hlavou, kde spát, co jíst, ale i s čím si hrát a jak se zabavit. Organizujeme i kurzy českého jazyka, komunikujeme s úřady, školskými zařízeními, lékaři, hledáme pracovní příležitosti. Pomáhá nám potravinová banka i charitativní organizace. Pokud budete mít cokoliv, co nepotřebujete a někdo jiný by potřebovat mohl, ozvěte se. Děkujeme

Rok od nastěhování do nových domácností

Na podzim 2022 uplynul rok od chvíle, kdy jsme definitivně opustili hlavní pětipodlažní budovu bývalého Ústavu sociální péče v Háji u Ledče nad Sázavou a komunitní formou poskytujeme službu v pěti lokalitách na Havlíčkobrodsku. Klienti dostali možnost žít obvyklým způsobem života. Za ten rok udělali někteří klienti neuvěřitelné pokroky jak o starost a chod domácnosti, tak v osobním životě. Je i několik klientů, kteří poprvé v životě mají svůj pokoj, což mnohdy v ústavech nebylo možné. Snažíme se, aby se klienti co nejvíce zapojovali do každodenních aktivit života. Nejde jen o pomoc v chodu a starost o domácnost, ale i starost o zahradu a někteří i o domácí zvíře. Nezdokonalují se jen klienti, ale i asistentky a asistenti. Letos na jaře jich několik absolvovalo stáže v jiných organizacích, která prošly transformací už před několika lety. Stáže přinesly spousty nových rad, poznatků, zážitků a zkušeností.