Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Kontakty > Informace pro oznamovatele

Informace pro oznamovatele

 

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Domov Háj, příspěvková organizace (dále jen „Domov“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto zákona.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Domově, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže. 

Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat zaměstnanec Domova nebo osoba vykonávající v Domově dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž (dále jen „oznamovatel“).

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat prostřednictvím zabezpečeného vnitřního oznamovacího systému příslušným osobám.

PŘÍSLUŠNÉ OSOBY

Mgr. Lucie Šormová

Bc. Martina Moravcová

e-mail

oznamovatel1@domovhaj.cz

oznamovatel2@domovhaj.cz

telefon

+420 733 624 181

+420 603 458 379

K oznámením a jejich obsahu mají přístup pouze příslušné osoby.

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Oznámení lze podat těmito způsoby:

  1. písemně na adresu Domov Háj, příspěvková organizace, Nové Město 1261, 582 91 Světlá nad Sázavou (obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby“);
  2. elektronicky na e-mailovou adresu jedné z příslušných osob výše uvedených;
  3. telefonicky na telefonní číslo jedné z příslušných osob;
  4. na žádost oznamovatele osobně, kdy osobní setkání lze s příslušnými osobami domluvit pouze předem na výše uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle.

Příslušná osoba je povinna přijmout osobní oznámení nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádá.

Anonymní oznámení (tedy ta oznámení, která neobsahují údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž by bylo možné dovodit totožnost oznamovatele), jsou pouze evidována a uchovávána.

Externí oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Více informací naleznete zde: Směrnice PDF