Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Denní stacionář > Projekt „Denní stacionář a denní aktivity Domova Háj v Golčově Jeníkově - podpora nově vzniklé ambulantní služby v komunitě“

Projekt „Denní stacionář a denní aktivity Domova Háj v Golčově Jeníkově - podpora nově vzniklé ambulantní služby v komunitě“

 Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina.jpg

 

Název projektu: Denní stacionář a denní aktivity Domova Háj v Golčově Jeníkově - podpora nově vzniklé ambulantní služby v komunitě

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_036/0004172

Realizace: 1.4.2024 – 31. 3. 2026

Cíl projektu:

Projekt reflektuje potřebu zvyšování kvality sociálních služeb. Cílem je podpora procesu transformace a zvýšení kvality poskytovaných a nově vznikajících služeb Domova Háj.  Klíčové aktivity jsou cílené na prvotní posílení a odborné vedení nově vzniklé ambulantní služby. Díky účasti zaměstnanců v dalším profesním vzdělávání bude zajištěno zvýšení jejich odborných znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro úspěšný průběh transformace.  Cílem je dále zajistit podporu ze strany odborníků, dostatečnou informovanost směrem k veřejnosti. Díky finanční podpoře DS dojde ke zvýšení dostupnosti sociální služby ambulantního typu pro osoby se zdravotním postižením.

Dílčí cíle projektu jsou:

  1. a) Zvýšená podpora klientů v procesu adaptace, zvyšování kompetencí, dovedností a nácviky jednotlivých činností směřujících k větší samostatnosti, aktivizace nejen klientů Domova Háj (DS bude otevřen i veřejnosti).
  2. b) Zajištění kvalitní podpory pracovníků zapojených do procesu transformace odborným vzděláváním v oblasti aktivizace klientů a v návaznosti na potřeby služby, supervizí a možností individuální případové konzultace, vytvořena budou vnitřní pravidla, směrnice, standardy a další strategické dokumenty pro nově vzniklou službu.
  3. c) Vytvoření vhodných pracovních podmínek pro realizaci nových pracovních postupů a individuálního přístupu tak, aby docházelo ke zlepšování schopností a dovedností klientů potřebných pro jejich snadnější integraci do běžné společnosti, či setrvání v přirozeném prostředí. To bude mimo již uvedené zajištěno nákupem adekvátního vybavení.
  4. d) Podpora komunikace s dotčenými aktéry, vč. veřejnosti. Informování veřejnosti o procesu transformace, odstraňování předsudků, bariér a podpora zapojení klientů do místních komunit.
  5. e) Zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením.

Výstupy projektu:

- zkvalitnění poskytované služby,

- služba podpořená kvalitním personálem potřebným pro hladké zahájení nově poskytované služby,

- podpora klientů prostřednictvím AT, MT a CT (psychická pohoda, minimalizace stresu, rozvoj motoriky),

- vytvořené dokumenty: Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby, „Transformace - změna směrem k lepšímu“

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost Plus.

433396193_7615797601764568_2878988466194351394_n.jpg

433430207_969409601497170_3111223891080884534_n.jpg

433508651_919150633271081_1910939897960534412_n.jpg