Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Vize

Zřizovatelem schválená vize, na jejímž principu organizace poskytuje služby, zní: „Sociální služby Domova mají nabídnout jeho obyvatelům pocit jistoty, vytvářet soukromí a přispívat k co největší samostatnosti. Podporujeme důstojný plnohodnotný a aktivní život našich klientů.“ (schváleno RK-15-2013-66, Př. 1)

Cílová skupina

Domov Háj, příspěvková organizace, je koedukovaným zařízením a poskytuje tedy služby mužům i ženám s mentálním nebo s kombinovaným postižením od 18 let výše, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kombinovaným postižením se rozumí mentální postižení v kombinaci s jiným typem postižení (tělesné, smyslové,...).

Služby neposkytujeme:

Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., tj.

  • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  
  • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo  
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.