Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Chráněné bydlení > Poslání, cíle a zásady CHB

Poslání, cíle a zásady CHB 

Poslání 

Posláním služby je vytvářet a poskytovat možnosti bydlení a podpory pro lidi s mentálním
postižením v Havlíčkobrodském regionu, aby žili v běžném prostředí s potřebnou pomocí
přiměřenou jejich schopnostem, věku a potřebě nezávislosti.

Cíle

Klient služby

 • Má zajištěné bydlení (skupinovou formou)
 • Pečuje o sebe, své zdraví a svou domácnost
 • Má svoje aktivity (náplň času) 
 • Má podporu při navazování a udržování přirozených vztahů
 • Hospodaří se svými penězi
 • Má podporu při jednání s úřady, opatrovníkem a při právním jednání
 • Má podporu při zvládání životních změn
 • Má podporu, aby se udržoval v psychické pohodě

Zásady

 • Podporujeme klienty tak, aby v novém bydlení nezůstali izolovaní od možností v běžném prostředí. 
 • Samostatnost neznamená být bez pomoci = klient má podporu, kterou potřebuje, aby byl co nejvíc samostatný (např. samostatné nakupování může znamenat: K ví, že potřebuje nakoupit, dojde si na nákup sám, ale s plánováním nákupu a s počítáním peněz pomůže pracovník)
 • Nepřebíráme kontrolu nad životem klienta – službu domlouváme tak, aby klient mohl žít svůj život. Úkolem pracovníka je nahrazovat klientovi chybějící schopnosti a dovednosti, ale tuto podporu nezneužívá k ovládání života klienta.
 • Pracujeme s vědomím, že změny patří k životu, že uskutečnění a průběh změny může být na dlouho, může to být náročné a krize jsou součástí změny – podporu nastavujeme s ohledem na to.
 • Hledáme rovnováhu mezi vlastní svobodouklienta a potřebami a požadavky okolí. Pomáháme klientovi, aby uměl respektovat potřeby ostatních a zároveň si uchoval svou osobitost. 
 • Podporujeme klienta v jeho volbě, včetně podpory při řešení možných důsledků a konfliktů. I „nerozumná rozhodnutí“ patří k běžnému životu, protože bývají důležitá pro získání vlastní zkušenosti a změnu.
 • K běžnému životu patří i riziko – klient ho bude zažívat stejně jako ostatní; zároveň bude mít K podporu pracovníka v oblastech, kde nemá dostatečné schopnosti ke zvládání rizika „přiměřeně bezpečně“.

Cílová skupina

Lidé s mentálním postižením nebo s mentálním postižením a přidruženými kombinovanými
vadami (smyslové či tělesné), kterým je nejméně 18 let, kteří:

 • Nemají dostatečné schopnosti, dovednosti a zkušenosti potřebné pro samostatné bydlení

V běžném prostředí

 • Není pro ně dostupná jiná (přirozenější) podpora.

Prioritně poskytujeme službu lidem z Kraje Vysočina.