Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Háj, p. o.

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57,
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení:

Organizace:

 • poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby;
 • poskytuje chráněné bydlení podle § 51 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, což je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení;
 • poskytuje sociálně terapeutické dílny podle § 67 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jimiž se rozumí ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie;
 • zajišťuje prodej výrobků z pracovní terapie klientů;
 • poskytuje dočasné humanitární ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Háj, p. o.,
  Nové Město 1261,
  582 91 Světlá nad Sázavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Háj, p. o.,
  Nové Město 1261,
  582 91 Světlá nad Sázavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  Po - Pá: 8:00 - 14:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobil: +420 564 034 161

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovhaj.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Háj, p. o.,
  Nové Město 1261,
  582 91 Světlá nad Sázavou

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@domovhaj.cz

 • 4.8 Datová schránka

  yehmacb

5. Případné platby lze poukázat

2795380287/0100

6. IČO

60128054

7. DIČ

Domov není plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: podatelna@domovhaj.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): yehmacb

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Háj, p. o., Nové Město 1261, 582 91 Světlá nad Sázavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí sekretariát domova, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Háj neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.