Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Denní stacionář

Denní stacionář a denní aktivity

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina.jpg

Od prosince 2023 nově v provozu

O denním stacionáři jsme již mluvili na setkání na městském úřadě v Golčově Jeníkově v roce 2016.

Naplánovaná realizace výstavby denního stacionáře a denních aktivit proběhla úspěšně.

Je to poslední fáze transformace Domova Háj

Jde o rozšíření ambulantních služeb pro lidi s mentálním znevýhodněním.

Stavba byla financována z EU a Krajem Vysočina.

Projekt Transformace Domova Háj IV.

 

Provozní doba:

Všední dny Po-Pá

7:00 – 16:30

 

Úkony dle zákona č. 108/2006 Sb. (o soc. službách)

Denní stacionáře

(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pro koho je to služba?

 • Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením
 • Kapacita denního stacionáře: 12 klientů v jeden okamžik
 • Kapacita denních aktivit: 4 klienti v jeden okamžik
 • Pro zájemce z veřejnosti a chráněných bydlení je určena služba denní stacionář
 • Pro zájemce z pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Domova Háj jsou v rámci služby zajištěny denní aktivity
 • Cílem je podpora samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti

Poslání

Posláním služby je poskytování nezbytné individuální podpory lidem s mentálním a kombinovaným postižením, rozvoj jejich schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

Zásady poskytování služby

 • dodržujeme práva klientů
 • prohlubujeme odbornost pracovního týmu
 • respektujeme jedinečnost osobnosti klienta
 • podporujeme aktivní způsob života klientů
 • podporujeme život klientů v běžné společnosti
 • klientům poskytujeme takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují

Aktivity v DS a DA

Terapie:

 • muzikoterapie, arteterapie
 • canisterapie, ergoterapie
 • bazální stimulace, masáže

Aktivity:

 • cvičení, předčítání
 • společenské hry, poslech hudby
 • keramická dílna, rukodílna
 • podpora klienta v jeho specifických zájmech

Akce:

 • výlety, exkurze, účast na sportovních a kulturních akcích
 • procházky po venku
 • práce na zahradě

433369592_392365320251829_6943789762979115267_n.jpg

 433266297_802378611749350_2627565210931214195_n.jpg

IMG-20231212-WA0013.jpg

IMG-20231212-WA0003.jpg

IMG-20231212-WA0007.jpg

 

ŽÁDOST o poskytování služby DS.pdf

ŽÁDOST o poskytování služby DS.docx

Informační leták DS

Průvodce pro zájemce