Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Denní stacionář

Denní stacionář

Naplánovali jsme a realizujeme výstavbu denního stacionáře a denních aktivit v GJ

O denním stacionáři jsme již mluvili na setkání na městském úřadě v Golčově Jeníkově v roce 2016.

Od té doby se projekt měnil/aktualizoval dle situace ve městě i v rámci projektové žádosti.

Je to poslední fáze transformace Domova Háj (jde především o rozšíření ambulantních služeb pro lidi s mentálním znevýhodněním).

Budova musí být dostavěna a služby spuštěny již na konci roku 2023.

Stavba je financována EU a Krajem Vysočina.

Projekt Transformace Domova Háj IV.

 

Úkony dle zákona č. 108/2006 Sb. (o soc. službách)

Denní stacionáře

(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Pro koho je to služba?

  • Cílová skupina: lidé s mentálním a kombinovaným postižením
  • Kapacita: 12 klientů v jeden okamžik
  • Pro zájemce z veřejnosti i z komunitních bydlení Domova Háj

 

Aktivity v denním stacionáři – naše představa o fungování

  • Asistence v základních činnostech
  • Terapie: muzikoterapie, arteterapie, canisterapie, ergoterapie, práce s keramickou hlínou
  • Aktivity: cvičení, předčítání, společenské hry, poslech hudby, bazální stimulace, masáže
  • Akce: výlety, exkurze, účast na sportovních a kulturních akcích
  • Procházky po venku
  • Práce na zahradě

DS Golčův Jeníkov.jpeg

0_01_pohled.jpg

0_02_nadhled uprava.jpg

0_03_nadhled.jpg

 

ŽÁDOST o poskytování služby DS.pdf