Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny 

EU

IMG_20240509_124719.jpg

Sociálně terapeutická dílna (STD)

Služba je poskytována od 1. 4. 2021.

Od 1. 7. 2022 je financována z Individuálního projektu VII. Kraje Vysočina podpořeným z EU z operačního programu zaměstnanost (OPZ+).

Více o projektu

Základní informace o službě

  • STD je ambulantní sociální služba;
  • Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení (získávání a zdokonalování pracovních  návyků a dovedností). 

STD je služba poskytována ZDARMA, nic za ni neplatíte.

Současně však za vykonanou práci nedostáváte žádný plat.

Provozní doba

Po 8:30 - 12:30
Út 8:30 - 15:00
St 8:30 - 12:30
Čt 8:30 - 15:00
8:30 - 12:30

Posláním STD

Je podporovat dospělé osoby s mentálním postižením v rozvoji pracovních a sociálních dovedností tak, aby mohly zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce a zařadit se do běžného života.

Cíl STD

Cílem je podporovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti klientů.

Dílčí cíle

  • Klient sám nebo s minimální podporou dokáže soustředěně pracovat na zlepšování svých schopností a dovedností a zvládne vybranou pracovní činnost
  • Klient sám nebo s minimální podporou je ve službě soběstačný a dokáže dodržovat domluvená pravidla
  • Klient sám nebo s minimální podporou dokáže po ukončení služby uplatnit získané sociální a pracovní dovednosti při hledání svého místa na chráněném nebo otevřeném trhu práce.

Služba obsahuje tyto základní činnosti

  1. Pomoc při osobní hygieně
  2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  4. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  5. Klient má k výše uvedenému navíc nárok na poskytnutí základního sociálního poradenství 

Cílovou skupinou jsou

Lidé ve věku od 18 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně v kombinaci s dalšími přidruženými hendikepy, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

Zásady poskytování sociální služby

Zásady služby vychází z individuálního přístupu, který motivuje, podporuje a rozvíjí samostatnost. Tento přístup vychází z následujících principů:

1. Důstojné a partnerské jednání, respektování práv

Respektujeme klientova rozhodnutí. Ke všem klientům služby přistupujeme s úctou při zachování jejich lidské důstojnosti.

2. Individuální přístup a podpora předpokladů klienta

Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu. Podporujeme klienty na základě jejich vloh a možností.

3. Směřování k samostatnosti

Snažíme se o zachování a získání co největší míry samostatnosti.

4. Zapojení klienta do společnosti

Nenahrazujeme služby, které jsou ve společnosti běžně dostupné. 

Ke stažení