Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace

Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformaceUsnesením Rady (1967/32/2015/RK) bylo schváleno zapojení Domova Háj do procesu transformace pobytových sociálních služeb s vazbou na čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu zaměstnanost pro období 2014 - 2020. V rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu byla zpracována projektová žádost s názvem „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“. Realizace projektu spadá do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

Cílem projektu je podpora a koordinace přechodové fáze procesu transformace Domova Háj. Projekt začal být realizován v říjnu 2016. Podporuje činnosti cílené na přípravu, přestěhování a integraci klientů s ohledem na jejich individuální potřeby. Zajišťuje podporu pracovníků zapojených do procesu transformace, a to supervizní podporou, konzultační a koordinační činností a odborným vzděláním v oblasti směrující k aktivizaci klientů a dále v návaznosti na potřeby stávající služby. V rámci sociální rehabilitace bylo nakoupeno adekvátní zařízení a vybavení (fotografie pod článkem). Jako doplňková aktivita bude zajištěno informování veřejnosti o procesu transformace domova. Projekt byl ukončen 30. 9. 2018.

Ke stažení

Fotogalerie