Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Jsme tu s vámi

Jsme tu s vámiCílem projektu byla podpora nové služby komunitního typu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Světlé nad Sázavou, jehož vznik byl součástí procesu transformace Domova Háj. Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií.

Podpořeno bylo rozšiřování a rozvoj nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoj individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatelů původně ústavní služby do běžného prostředí, dále pak zkvalitnění poskytované služby.

Cíle projektu bylo dosaženo zajištěním dostatečného počtu odborných aktivizačních pracovníků, realizací aktivit podporujících zapojení uživatelů do místní komunity a využívání dostupných zdrojů, poskytnutím supervizní podpory zaměstnancům zapojeným do procesu transformace služby, nákupem zařízení a vybavení sloužícím ke zvyšování kompetencí uživatelů, monitorováním přestěhovaných uživatelů a vyhodnocením úspěšnosti přechodu. Těmto klientům byla poskytnuta zvýšená podpora formou terapií, nácvikového a aktivizačního vybavení, aby byl dobře podpořen jejich rozvoj. Vznik nových schopností a možností, rozvoj jejich samostatnosti byl nezbytný pro začlenění uživatelů nového zařízení do místní komunity.

Z projektu byli pracovníci komunitního bydlení mimo supervize dále podpořeni videotréninkem, případovými konzultacemi, školeními.

Na službu dále dohlížela mimo vedoucí sociální pracovnici komunitního bydlení také sociální pracovnice, která koordinovala procesy související s potransformační fází. Jejím dalším úkolem bylo informování a zapojování veřejnosti a odstraňování předsudků veřejnosti vůči uživatelům.

Realizací projektu došlo ke zvýšení efektivity procesu transformace Domova Háj, zvýšení kvality poskytování sociální služby prostřednictvím zajištění individuálního poskytování sociální služby. Dále k zajištění dostatečného počtu odborných zaměstnanců pro první roky poskytování služby, ke zvýšení odbornosti a stabilizaci pracovního týmu. Dále k odstraňování prvků institucionalizace, ke zvyšování kompetencí uživatelů služby. Ke zvýšení informovanosti místní komunity o sociální službě, začleňování klientů do místní komunity.

Projekt byl realizován od začátku dubna 2018 do konce března 2021.

Výstupem z projektu jsou Medailonky klientů, Zhodnocení změn ve službě na základě realizace projektu, nový leták Domova Háj.

Video

Ke stažení

Fotogalerie